middle-image

TRANG THÔNG TIN SẢN PHẨM

STTSản phẩmSố công bốGiấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
01Glucerna
hương vani
dạng bột
716/2020/ĐKSPdownload
02Glucerna
hương lúa mạch
dạng bột
375/2020/ĐKSPdownload
03Glucerna
hương vani
dạng pha sẵn
8742/2021/ĐKSPdownload

TRANG THÔNG TIN SẢN PHẨM

1Como parte de un plan de manejo de diabetes que incluya dieta y ejercicio.

2Glucerna® es un alimento especializado que es una buena opcion para complementar la dieta o reemplazar tu desayuno o la cena ayudando a mantener niveles de azúcar en la sangre.

LƯUÝ

Bạn đang rời khỏi trang web của Abbott và truy cập vào một trang web khác. Nội dung của trang web mà bạn tiếp tục truy cập không chịu sự quản lý của Abbott. Vui lòng lưu ý Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, dịch vụ, quyền riêng tư và chính sách bảo mật thông tin tại trang web này.

Vui lòng xác nhận bạn có muốn tiếp tục không?